زن انتخاب کرد...

آری زن توان شکستی دوباره را نداشت، او قبلا در این چاه افتاده بود و دیگر فرصت تکرار اشتباه را نداشت.

پس به فکر فرو رفت، به گوشه ای پناه برد و آرام گریست، به گونه ای که خودش هم صدایش را نشنید، آنقدر گریست و گذشته و حال را مرور کرد و آینده ای که برای خود می دید با تمام سناریو های ممکن از نظر گذراند، او نمی بایست یک اشتباه را بارها تکرار می کرد، پس انتخاب کرد و خود را مقدم بر رابطه یافت، او مصمم و به امید آرامش بیشتر زندگی را از سر گرفت.

/ 2 نظر / 5 بازدید
سمیه

من هم بارها تکرار کردم اشتباهاتم رو و هربار تصمیم گرفتم دیگه تکرار نکنم اما خیلی سخت بود. در یک شروع دوباره وقتی دیدم بازهم دارم راه قبلی رو میرم بحال خودم گریه کردم . خیلی سخت و بریدم از احساسی که لذت بخش بود ، که بعدش حالم رو بد می کرد و الان آرامم. و تهی