(چهارمین) نوای دل

در تنهائیم غرق بودم که نوایی به گوشم رسید، هر چه گشتم نوازنده را نیافتم.

ناامید و خسته به گوشه ای پناه بردم، در خلوت خودم فرو رفته بودم که سرچشمه صدا را یافتم!

آری نوازنده دلم بود و من ...

دیگر با «نوای دلم» ناآشنا نیستم و می شنوم این ساز دلنواز را...

/ 1 نظر / 15 بازدید
عاشق کوهستان

با سلام و عرض ادب[لبخند] به به[دست] پیشاپیش عیدتون مبارک[گل]