دل

دیگر دل نخواهم بست، زیرا آن را خواهند شکست.

یادم می  آید روزی خود را قسم دادم که دل نبدنم به این دنیای دون و این فانی بی قانون.

ولی این پیش نویس زندگی را درمانی نیست...

پشیمان نیستم و باز هم درسی گرفتم به قیمت دردی دیگر،

اما این بار چیز جدیدی یاد گرفتم، آری جدیدتر از عبرتهای قبلی.

شاید سنگدلانه باشد ولی با هر کس مانند او خواهم بود، برای هر کس قوانین خاصی وضع خواهم کرد تا در سرزمینم دست از پا خطا نکند و من نیز در قلمروم با آرامش زندگی کنم.

/ 0 نظر / 17 بازدید