همنوازی

میدانی، باران زیباست. نه اشتباه نکن، نه تو را بیادم می آورد و نه روزهای با تو بودن را،

تنها حس خوبی به من می دهد که با تو فرق دارد...

باران می بارد و باد می وزد، چقدر هماهنگ می نوازند این دو، درست عکس موسیقی ما!

آرامش می دهند به من و شاید هم به تو.

گاهی باید درس گرفت از طبیعت که چه ناآگاهانه تفاهم را می آموزد.

باید گاهی نا آگاهی را تجربه کرد تا به هماهنگی رسید.

تجربه خوبی ست امتحانش کن...

/ 0 نظر / 17 بازدید