عشق

تنها کسانی که طعم هجرت را چشیده اند قدر عشق را میدانند.

آن زمان که در کنار او نشسته ای، مطمئن هستی از بودنش و داشتنش هرگز قدر او را نخواهی دانست، مشغول زندگی هستی و آرام و نادانسته از کنارش می گذری، لذتهای آنی و درگیریهای فانی را به او ترجیح میدهی...!

زمان میگذرد و او را نیز از تو میگیرد، زیرا نگران نبودنش نیستی، خیلی زود دیر می شود. آری او دیگر نیست، تازه اینجاست که میفهمی زمانی عاشق بوده ای، عشقی داشتی که زندگی اش بودی، برای آرامشت تلاش میکرد و تو مرکز زندگی او بودی...

گاهی مجبوریم از هم بگذریم تا بفهمیم چه چیزی را از دست می دهیم.

اما این قانون عشق است عزیزم و ما نیز از آن ناگزیریم...

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
صنم

سلام خانم رهبر شناخت زيادي ازتون ندارم اما نوشته هاتون سرشار از انرژي و اميد هست. روزهاي شاد و شكوفايي داشته باشيد و اميدوارم بيشتر بنويسيد

محمد

سلام به دلم نشست خوب بود واقعا همينه. لطفا به ما هم سر بزنيد[گل]