خط پایان

گفته بودی که آینده از آن ماست،

گفته بودی موفقیت را در آغوشمان خواهیم فشرد،

وای اگر کسی جا بزند...!

راه زیادی آمده ایم، آنقدر زمین خورده ایم که تمام بدنمان کوفته است.

حیف است چشم انداز زیبای آینده را از دست بدهیم، که ازهمین جا پیداست.

همه را پس زده ایم ، از باد هم سبقت گرفته ایم، بیا که دیگر دست روزگاز هم به ما نمی رسد، خط پایان نیز پیداست که بر پاهایمان بوسه خواهد زد، بیا...

/ 0 نظر / 17 بازدید