اسکار برای فیلم جدائی نادر از سیمین

شاید بسیاری از ما از شرایط موجود ناراضی باشیم، شاید طوماری از شکایتها، ناسزاها و درددلها از زمین و زمان داشته باشیم و هیچ چیز باعث شادیمان نشود.

اما همه ما هشتم اسفندماه سال 90 ساعت 6 صبح ضربان قلبهایمان شدت گرفت، با تمام وجود خوشحال شدیم و دوست داشتیم باتمام توان فریاد بزنیم.

 شاید ما خود را ملتی متحد ندانیم ولی این یکی از شبهایی بود که همه ما ایرانیها در تمام دنیا متحدانه شاد شدیم.

این یک پیروزی برای سینمای ایران بود و من سپاس و درود خود و دوستانم را صمیمانه نثار کلیه دستندرکاران این پروژه موفق می نمایم، باشد که لحظاتمان سرشار از این پیروزیها شود.

 

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید