آرامش

 

ادامه میدهم، فراز و نشیب راه بسیار است، اما گاه چشمها به تو دوخته شده است و از تو انتظار می رود که بخواهی و بمانی.سخت است اما شدنی است، من می خواهم پس می توانم، خداوندا تو شاهدی که جز خیر عزیزانم هیچ نمی خواهم، امیدوارم به آرامش برسیم...

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید