مسیر زیبای پیش رو...

امسال برای من زیبا شروع شد و می دانم که زیباتر هم خواهد شد. 

بعد از جمع بندی سالهای گذشته به نتایج جالبی رسیدم و امروز می دانم از زندگی چه می خواهم و در چه راهی باید قدم بگذارم. به استعدادها و علایقم بیش از پیش آگاه شده ام و در راستای دستیابی به آنها حرکت میکنم.

بادهای موافقی در حال وزیدن است و سرعتم را برای رسیدن تسریع می کند. روزنه هایی در مقابلم آشکار شده اند که باید بهترینش را برگزینم و به استقبال روزهای طلایی بروم.

به همه نیروهایم آماده باش داده ام تا این مسیر را با قدرت بپیمایم، باشد که خدا یاری کند.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
هد هد

به نظر من موفقیت یعنی داشتن هدف و پیدا کردن هدف و گام برداشتن در آن مسیر.... گاه حتی یافتن هدف هم بسیار سخت می شود... برایتان موفقیت و شادی آرزو میکنم