آخرین حرف سال

حرف برای گفتن بسیار است، اما چه کنم که همه اش را گفته اند. پس باید پای ناگفته ها را به میان آورم.

به اعماق دلم رجوع می کنم، باید ناگفته هایم را بیابم، حرف های خودم.

نه می خواهم از درد بگویم و نه از درمان، فقط می خواهم بگویم.

پس گوشت را به من بده تا بشنوی رازهایی را که هنوز خودم هم نمی دانم.

در اینجا، در اعماق دلم، نه غوقایی برپاست و نه آرامشی حکمفرماست.

شوری به پا نیست که برایت شنیدنی باشد و سکوتی نیست که آرامت کند.

پس بیا از اینجا بگذریم، تو را به جای دیگری می برم شاید آنجا تحفه ای بیابم که نثارت کنم.

به ذهنم رجوع می کنم، به خاطراتم، به لحظات دور و نزدیکم.

آنجا شاهدم دارم، چون تو هم آنجائی.

یادت هست ، سال با بهار شروع شد، با طبیعت تاره شدیم، با دوستان غرق شادی شدیم و با دشمنان نیز پایکوبی کردیم. تابستان آمد و کمتر باهم بودیم، زیرا که هوا گرم بود و طاقتها کم. همه مشغول کار و زندگی شدیم، به دوستانمان افزودیم و از دشمنانمان کم کردیم. تکانی خوردیم و پاییز شد، مانند برگهای زرد درختان، کسانمان ریختند و ناکسانمان شاد شدند، هنوز به خودمان نیامده بودیم که زمستان با شتاب فرارسید. ناگاه فهمیدیم که زمانی برایمان نمانده، سریعتر حرکت کردیم، غافل ازاینکه زمان کارش را از ما بهتر بلد است. تمام توان خود را به کار گرفتیم، اما باز هم کم آوردیم...

آری سال تمام شد و اکنون من و تو منتظریم سال نو شود و ما این بار با تمام توان خود روی هدفهامان متمرکز شویم و آینده را بهتر بسازیم... (اما تو باور نکن، زیراکه تاریخ همچنان تکرار می شود.)

/ 2 نظر / 6 بازدید
یداله

بهار ثانیه ثانیه می اید و اینجا کسی هست که به اندازه تمام شکوفه های بهاری برایت ارزوهای خوب دارد بهارتان پیشاپیش مبارک اگه دوس داشتی یه سر بهم بزن ونظرتو بگو موفق باشی[گل]

آرمانهای یک ملت

دوست عزيزم سلام. يا مقلب القلوب و الابصار يا مدبر الليل و النهار يا محول الحول و الاحوال حوّل حالنا الي احسن الحال الهي با خاطري خسته از اغيار و به فضل تو اميدوار، دست از غير تو شسته و در انتظار رحمتت نشسته ام. بدهي کريمي، ندهي حکيمي، بخواني شاکرم، براني صابرم. الهي احوالم چنان است که مي داني و اعمالم چنين است که مي بيني. نه پاي گريز دارم و نه زبان ستيز، يا ارحم الراحمين بهترين ها را در اين روزهاي پاياني سال براي دوستانم که از بهترين ها هستند مقدر بفرما. نوروزتان پيروز ... سری به ما بزنید که منتظریم ... يا علي