عصیان

شاهکاری از فروغ فرخزاد:

 

خودپرستی تو خدایا، خودپرستی تو

کفر میگویم، تو خوارم کن، تو خاکم کن

با هزاران ننگ آلودی مرا، اما

گر خدائی،  در دلم بنشین و پاکم کن

......

 

خشک و تر، باهم میان شعله ها در سوز

خرقه پوش زاهد و رند خراباتی

می فروش بیدل و می خواره ی سرمست

ساقی روشنگر و پیر سماواتی

 

این جهان خود دوزخی گردیده بس سوزان

باز آنجا، دوزخی در انتظار ماست

بی پناهانیم و دوزخبان سنگین دل

هر زمان گوید: که در هر کار یار ماست!

.....

 

از چه می گویی حرامست این می گلکون؟

در بهشت جویها از می روان باشد

هدیه پرهیزگاران! عاقبت آنجا

حوریی، از حوریان آسمان باشد

.....

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید

زیبا